fbpx

Avís Legal


AVÍS LEGAL


AVÍS LEGAL

0. FINALITAT

El present avís legal regula l'ús i ús del lloc web https://www.laes.com/, http://www.laes.es/, http://www.laes.cat/, http://www.laes.eu/, titularitat de Lámparas Especiales S.L. (d'ara endavant, LAES).

La navegació pel lloc web de LAES atribueix la condició d'USUARI d'aquest i comporta l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part de LAES, en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxim antelació possible.

Per tant, és recomanable llegir atentament el seu contingut si desitja accedir i fer ús de la informació i serveis oferts des d'aquest lloc web.

Així mateix, l'usuari es compromet a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondrà davant LAES o davant de tercers dels danys i perjudicis que es puguin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

Qualsevol ús diferent de l'autoritzat està expressament prohibit, podent LAES denegar o retirar l'accés i l'ús en qualsevol moment.

1. IDENTIFICACIÓ

LAES,en compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l'informa que:

 • La seva denominació social és: Lámparas Especiales, S.L.
 • El seu nom comercial és: LAES
 • El seu CIF és: B58660440
 • El seu domicili social es troba a: Carrer Roma, 20 08191, Rubí, Barcelona, Espanya.
 • Inscrita en el Registre Mercantil de BARCELONA, Tom 9.677, llibre 8.837, secta 2a, foli 0, full 109.574, secta. 1a. 2. COMUNICACIONS Per comunicar-nos amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:
 • Telèfon: +34 93 586 20 28
 • Correu electrònic: atencioncliente@laes.com
 • Adreça postal: Carrer Roma, 20 08191, Rubí, Barcelona, Espanya. Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i LAES es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment. 3. CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït. No obstant això, LAES podrà condicionar l'ús d'alguns dels serveis oferts en el seu lloc web al previ emplenament del corresponent formulari. L'usuari garanteix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a LAES i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi. L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de LAES i a no utilitzar-los per, entre d'altres: a. Difondre delictes, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d'apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l'ordre públic.
 • Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar accions que puguin alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de LAES o de tercers; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu de recursos informàtics a través dels quals LAES presta els seus serveis.
 • Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de LAES o de tercers i, si escau, extreure informació.
 • Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de LAES o de tercers.
 • Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 • Recopilar dades amb finalitat publicitària i d'enviament de publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts dels llocs web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat pertany a LAES, sense que pugui entendre's cedida a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixs més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·lin en servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d'explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat de LAES, sense que pugui entendre que l'ús o accés a la mateixa atribueixi a l'usuari cap dret sobre els mateixs.

Queda prohibida la distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació.

L'establiment d'un hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre LAES i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de LAES dels seus continguts o serveis.

LAES no es fa responsable de l'ús que cada usuari doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les accions que realitzi en base als seus.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT EN L'ACCÉS I ÚS

El contingut d'aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva integritat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a una finalitat específica.

LAES exclou, en la mesura permesa per la llei, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

a. La impossibilitat d'accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, integritat i / o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis oferts.

 • La presència de virus o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 • L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, i a títol enutiu, LAES no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la seva autoimpresió, així com la normativa en competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, LAES declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es troba fora d'aquest lloc web i no és gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquest lloc web és exclusivament la d'informar a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. LAES no garanteix ni es fa responsable del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, per la qual cosa no serà responsable del resultat obtingut. LAES no es fa responsable de l'establiment d'hipervincles per part de tercers.

PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de l'ús de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d'enviar una notificació a LAES identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment en els diaris oficials de les Administracions Públiques, que constitueixen l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s'ha d'entendre com una guia sense finalitats de validesa legal.

LAES adopta els nivells de seguretat corresponents exigits per l'esmentada Llei Orgànica 15/1999 i altres normatives aplicables. No obstant això, no pot garantir l'absoluta invulnerabilitat dels sistemes, per tant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d'alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l'usuari.

Si opta per abandonar el nostre lloc web a través d'enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, LAES no serà responsable de les polítiques de privacitat d'aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar a l'ordinador de l'usuari.

La nostra política de correu electrònic se centra en l'enviament només de comunicacions que hagis sol·licitat rebre.

Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través d'ells la possibilitat d'exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d'aquests missatges, d'acord amb el que estableix el títol III, article 22 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i comerç electrònic.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents condicions es regiran per la legislació espanyola vigent. La llengua utilitzada serà el castellà, el català.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si LAES està tractant dades personals que els concerneixin o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides. També té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, LAES deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat específica, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En el cas que vostè senti que s'han vulnerat els seus drets en matèria de protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control de Protecció de Dades competent a través de la seva pàgina web: www.agpd.es.

8. Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem a LAES procedeixen de: L'interessat.

 • Dades identificatives
 • Adreces postals i electròniques
 • Informació comercial No es tracten categories especials de dades personals (són dades que revelen origen ètnic o racial, opinions polítiques, conviccions religioses o filosòfiques, o pertinença sindical, dades genètiques, dades biomètriques destinades a identificar de manera única una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o orientació sexual d'una persona física).

Lámparas Especiales S.L.

LAES ofereix solucions per a tots els teus reptes, a través del nostre catàleg de productes o dissenyant productes a la teva mida. Pregunta als nostres assessors tècnics. Els nostres sistemes de control també ens permeten optimitzar els costos energètics i oferir més llum allà on es necessita i quan es necessita.

Pujar